TR | EN
Liderlik, Yönetim ve Kalite

FİZİK BÖLÜMÜ LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE POLİTİKASI

Bölümümüzde kalite güvencesi kültürünü destekleyen kurumsal kültür ve liderlik anlayışı bulunmaktadır. Bölümümüz, FEDEK Akreditasyon Derneği tarafından akredite edilmiştir.

 

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Suat PAT

Prof. Dr. Gökhan SAVAROĞLU

Prof. Dr. Erol TAŞAL

Arş. Gör. Dr. Selçuk TEMİZ

 

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

 1. Bölümümüzde akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve takip etmek,  
 2. Bölümümüzde Stratejik Eylem Planını oluşturmak,
 3. Bölümün stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon ve stratejik amaçlarını takip etmek,
 4. Bölümün kurumsal dönüşümü sağlayan bir yönetim modeline sahip olmasını sağlamak,
 5. Liderlik yaklaşımlarının uygulanmasını sağlamak,
 6.  İç kalite güvence mekanizmaları oluşturmaktır.

 

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE KOMİSYONUNUN HEDEFLERİ

 • Anabilim Dalı başkanlıkları, kalite güvencesi kapsamında komisyon başkanlık ve üyelikleri gibi görevlendirmelerle öğretim üyelerinin liderlik özellikleri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini,
 • Birim, iç kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve bu sistem ile süreçlerin gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini,
 • Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmasını ve birimde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını,
 • Birim, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlamayı,
 • İç ve dış paydaşların stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak üzere geri bildirimlerini almak, yanıtlamak ve kararlarında kullanmak için gerekli sistemleri oluşturmayı ve yönetmeyi,
 • Kalite güvence kültürünü içselleştirmeyi

hedeflenmektedir.