TR | EN
Kayıt İşlemleri

Öğrenciliğiniz süresince her dönem kayıt yenileme işlemi yapmanız gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki açıklamaları takip etmeniz yeterlidir.

  1.  İnternet üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi ile ön kayıt işleminin kayıt tarihlerinde öğrenci tarafından yapılması,
  2.  İnternet üzerinden danışman onayının alınması,

 

Kayıt yenileme esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar:

  1. Daha önce alınan ve başarısız olunan dersin yerine ders kaydı yapılırken aynı kodlu ve zorunlu dersler için YERİNE işlemi yapılmalıdır. Bu durumun özenle takip edilmesi mezuniyetiniz için önem arz etmektedir.
  2. Ekle/Sil kayıt haftasında bir dersi kaydınızdan silmeniz Bölüm Başkanlığı’nın uygun görmesi halinde yapılabilecektir. Aksi taktirde silme işlemi yapılmayacaktır.
  3. Ders seçimi yapılırken eğer mezuniyet durumunda değilseniz en az 15 kredilik ders seçmek zorundasınız. Eğer o dönemde almak zorunda olduğunuz ders kalmamışsa veya mezun durumunda iseniz 15 krediden az ders alabilirsiniz

 

Özel durumlar:

Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Bölümünün veya programının birinci sınıfında olan ve bir yarıyıl öğrenim gören öğrencinin, takip eden yarıyıldaki derslerine kaydı yapılırken, genel not ortalamasına bakılmaz.

Ortalamanız 1,80'in altında ise;

Daha önceden aldığı derslerden FF, YZ ve DZ harf notuna sahip olan tüm dersleri en fazla 22 kredi olacak şekilde alır. Daha önce almadığı bir dersi alamaz. Ancak, ders kaydı yaptırdığı yarı yılda kayıt yaptırdığı başarısız derslerin kredi değeri 15’in altında olan öğrenciler, 15 kredi değerine kadar daha önce almadığı derslere kayıt yaptırabilirler. 

Ortalamanız 1,80- 1,99 arasında ise;

Daha önceden aldığı derslerden FF, YZ ve DZ harf notuna sahip olan tüm dersleri alır ve daha önce almadığı bir dersi alabilir. En fazla 22 kredilik ders seçimi yapılabilir.

Ortalamanız 2,00- 2,99 arasında ise;

Daha önceden aldığı derslerden FF harf notuna sahip olan tüm dersleri alır ve daha önce almadığı bir dersi alabilir. En fazla 22 kredilik ders seçimi yapılabilir.

Ortalamanız 3,00'dan fazla ise;

Daha önceden aldığı derslerden FF harf notuna sahip olan tüm dersleri alır ve daha önce almadığı bir dersi alabilir. En fazla 30 kredilik ders seçimi yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.