TR | EN
Fizik ve Fizikçi

Fizik Bilimi

 

Fizik, atom altı ölçeklerden galaksilere kadar evrenin nasıl çalıştığını ortaya koyacak fiziksel yasalar bulmak amacıyla deneylere, ölçümlere ve matematiksel analizlere dayanan çalışmaların yapıldığı bir doğa bilimidir. Atom altı parçacıkların etkileşiminden günlük nesnelerin hareketine, galaksilerin evrimine kadar her ölçekte madde ve enerjinin davranışının temel kurallarının araştırılmasıdır. Fizikçilerin çalışmaları dünyaya bakışımızı değiştiren ve modern teknolojik gelişmeleri tetikleyen niteliktedir. Doğa yasalarını anlamaya dayanan bu çalışmalar, temel araştırmalardan cihaz ve aletlerin tasarımı ve gelişimine kadar uzanır.

Fizik bilimi; parçacık fiziği, nükleer fizik, atomik ve moleküler spektroskopi, optik, katı hal fiziği, sağlık fiziği, hesaplamalı fizik, akustik, astrofizik ve kozmoloji dahil olmak üzere birçok alt alandan oluşur.  Alanların çok çeşitli olması nedeniyle, lisansüstü düzeyde fizikçiler bu kategorilerden birinde uzmanlaşma eğilimindedir. Çoğu kategoride fizikçiler ayrıca teorik ve deneysel çalışmalarda uzmanlaşmayı tercih edebilirler. Teorik fizikçiler, fiziksel dünyanın davranışını analiz etmek ve tahmin etmek için matematiksel kavramları ve modellemeleri kullanırlar. Deneysel fizikçiler, bu teorik tahminleri doğrulamak veya cihazlar ve aletler geliştirmek için doğal gözlemlerden ve laboratuvar ortamında tasarlanan deneylerden faydalanırlar.

 

Kariyer fırsatları

 

ESOGÜ Fizik programı sizlere modern endüstride ve bilimsel araştırmalarda sektörün ihtiyaç duyduğu becerileri, teknikleri ve temel kavramları kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır. Program hedefleri ile uygulama becerilerinin yanında analitik, matematiksel ve eleştirel düşünme yetenekleri de kazanarak farklı sektörlerde pozisyon bulma imkânınız vardır. Programımız çeşitli alt alanlara ilgi duyan öğrenciler için çok sayıda seçmeli ve uygulamalı ders imkânı sunmasının yanında, son yarı yılda gerçekleştirilen mesleki eğitime yönelik “İş Yeri Eğitimi” dersleri ile sektörü yakından tanıyan, bir yarı yılını alanlarıyla ilgili işletmelerde tam zamanlı olarak geçirerek bilgilerini beceri ve uygulamaya dönüştüren, mezun aşamasında iş dünyasına ve onun beklentilerine hazır hale gelen nitelikli fizikçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bir fizikçi en genel anlatımla enerji ve maddenin etkileşim yollarının keşfine dayanan çalışmalar yürütür. Fizikçi bilim, teknoloji ve eğitim gibi çeşitli alanlarda çalışır. Fizikçi genellikle bilimdeki çözümler veya teorilerle ilgilenir, araştırır ve sonuca varır. Ayrıca deney yapmak için kullanılabilecek bilimsel ve tıbbi ekipmanlar ile ileri teknoloji malzemeleri de tasarlar. Fizikçi doğal dünyanın özelliklerini merak eder ve onu anlamaya/açıklamaya yardımcı olacak bilimsel teoriler ve modeller geliştirir.

Fizikçi bilim, teknoloji ve eğitimde çok çeşitli mesleklerde çalışır. Fizikçi, bir üniversitede veya ulusal bir laboratuvarda temel araştırma yapabilir veya endüstriyel veya ticari bir ortamda uygulamalı araştırma yapabilir.  Üniversitelerde çalışan fizikçiler enerji ve zamanlarını araştırma, öğretim ve bilimsel yayınlar yazmaya harcarlar. Pek çok fizikçi problemler üzerinde bağımsız olarak çalışırken, diğerleri belirli projeler süresince ekiplerin bir parçası olarak laboratuvarlarda çalışır. Diğer birçok bilimsel alanda olduğu gibi, bir fizikçinin kariyerinde, uygulamalı çalışma yapan bir ekip üyesi olmak, yeni projeler geliştirmek, mevcut projeleri yürütmek gibi faaliyetler yer almaktadır. 

Deneysel fizikçiler genellikle bir laboratuvarda çalışırlar ve hipotezleri ve teorileri test etmeye, yeni olgular keşfetmeye veya yeni fikirleri uygulamaya geçirmeye çalışırlar. Teorik fizikçiler, deneysel verilerin açıklamalarını geliştirmek, yeni teoriler formüle etmek ve yeni tahmin hipotezleri oluşturmak için matematiği kullanırlar. Son zamanlarda, analitik olarak yapılamayan hesaplamaları yapmak veya bir laboratuvarda yapılması zor veya imkânsız olan deneyleri tasarlamak için yüksek performanslı bilgisayarların kullanıldığı üçüncü bir fizik dalı olan hesaplamalı fizik de ortaya çıkmıştır.

Fizikçi araştırma merkezleri veya üniversiteler için laboratuvarlara ek olarak, özel sektörde ve hastanelerde de çalışır. Sağlık fizikçileri radyasyonun insanlar, topluluklar ve çevre üzerindeki etkilerini inceler. İnsanoğlunu radyasyonun neden olduğu potansiyel tehlikelerden korurken radyasyonun faydalı kullanımını yönetirler. Sağlık fizikçileri sağlık hizmetlerinde de çalışırlar ve fizik bilgilerini yeni tıbbi teknolojiler ve radyasyona dayalı tedaviler geliştirmek için kullanırlar.

Diğer bilim adamları, mühendisler ve teknisyenlerle takımlar halinde çalışarak bilimsel bilgiyi artırmak için temel araştırmalar yapan fizikçiler de vardır. Fizikçi, fiber optik, sağlık fiziği veya nükleer fizik gibi alanlara odaklanan uygulamalı fizik üzerinde çalışabilir. Fizikçi bilgilerini enerji depolama, elektronik, iletişim vb. alanlarda teknoloji geliştirmek veya sorunları çözmek için de kullanır.

Fizikçi, havacılık ve uzay sanayi, veri analizi, iletişim sistemleri, eğitim, işletme, tıp ve sağlık, askeri/savunma teknolojileri, araştırma-geliştirme, kalite kontrol, metroloji, adli tıp, çevre ve enerji gibi çok çeşitli sektörlerde pozisyon bulabilir. Fizikçiler ayrıca biyofizik, kimyasal fizik ve jeofizik gibi disiplinler arası alanlarda da çalışabilirler.