TR | EN
İntibak Komisyonu

Görev Tanımı ve Sorumlulukları:

  • Bölüme yatay geçiş/dikey geçiş ile kayıt yaptırmaya hak kazanan veya ders muafiyeti talep eden öğrencilerin kayıt tarihi itibariyle ders muafiyet dilekçesi ile başvurusundan sonra Bölüm Başkanlığı tarafından toplanır.
  • İntibak Komisyonu ilgili yönerge çerçevesinde öğrencinin almış olduğu dersleri inceler.
  • Komisyon, inceleme sonucunda muaf sayılması gereken ve tekrar alınması gereken dersleri belirttiği tutanağı Bölüm Başkanlığına iletir.

 

Komisyon Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Derya PEKER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet PEKER

Dr. Öğr. Üyesi Sema KURTARAN

Arş. Gör. Uğur DEMİRKOL