TR | EN
Toplumsal Katkı

FİZİK BÖLÜMÜ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Bölümümüzün misyon ve vizyonu doğrultusunda mezunlarımızın eğitim programlarında, onları topluma sunulacak faaliyetler konusunda yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

FİZİK BÖLÜMÜ TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Tevfik ÜNALDI

Doç. Dr. Salih KÖSE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet PEKER

Dr. Öğr. Üyesi Sema KURTARAN

Arş. Gör. Dr. U. Gökhan İŞSEVER

Arş. Gör. Uğur YORULMAZ

 

FİZİK BÖLÜMÜ TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

  1. Bölümümüzün toplumsal katkı kapsamında gerek söyleşi gerek projeler konusunda yıllık faaliyetlerini takip etmek.
  2. Bölümümüzde iç ve dış paydaşların toplumsal katkı açısından görüşlerinin alınması.
  3. Bölümümüz bünyesinde bulunan araştırma laboratuvarlarımızın ihtiyaçları halinde paydaşların kullanımına sunmak.
  4. Bölümümüzün stratejik planı gereği toplumsal katkı amaçlı hedef ve stratejilerini belirlemek.
  5. Bölümümüz genelinde toplumsal katkı performansını izlenmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan anketler ile yeni gelen ve mezun adayı olan öğrencilerimizin yanı sıra mezunlarımızdan da geri dönüşler alınmaktadır.

 

FİZİK BÖLÜMÜ TOPLUMSAL KATKI HEDEFLERİ

  • Toplumsal katkı amaçlı söyleşi, proje, teknik gezi, vb. faaliyetleri geliştirmek ve sayılarını arttırmak.