TR | EN
Bölümümüz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fizik Lisans Programının amacı, öğrencilere fiziğin derin bilgisi, pratikleri ve uygulamaları hakkında güçlü bir temel sağlamak, daha ileri seviyede bilimsel olarak ilerlemeleri için motivasyon kazandırmak ve gelişen bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, problem çözme yetkinliği gelişmiş dinamik fizikçiler yetiştirmektir.

 

ESOGÜ Fizik Lisans Programı; güçlü akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, yenilikçi projeleri ve en modern deneysel sistemleri ile 1982 yılından beri Türkiye’de sayılı üniversitelerin Fizik lisans programları arasında yer almış ve yer almaya da devam etmektedir. Bu alt yapı ve birikimiyle ESOGÜ Fizik Lisans Programı altında, farklı bilim alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar; katıhal fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği, atom fiziği, genel fizik ve nükleer fizik alanlarını içerir.

 

Bölümümüz öğrencileri talep ettikleri takdirde bir yıl İngilizce Hazırlık okuluna devam edebilirler. Öğrenim süresince, zorunlu ders ve laboratuvarlar dışında seçmeli dersler alarak 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedir. Genel başarı ortalamaları yeterli olan öğrencilerimiz, üniversitemizin farklı bölümlerinde “Çift Anadal” ve “Yandal” programlarına müracaat ederek ikinci diploma ve sertifikalarına da sahip olabilirler.

 

Dört yıllık Fizik Lisans Programı’nı tamamlayıp, “Fizikçi” unvanını kazanan mezunlarımız;

  • Formasyon eğitimi alarak orta öğretimde öğretmenlik yapabilirler,
  • Lisansüstü eğitim alarak, diğer temel ve uygulamalı bilim dallarına hizmet götürecek akademisyenler olabilirler,
  • Lisans eğitimi ardından gerekli eğitimleri tamamlayıp nükleer tıp, teşhis ve tedavi alanında “Sağlık Fizikçisi” olarak çalışabilirler,
  • Ülkemiz için artan bir öneme sahip olan nükleer ve yenilenebilir enerji gibi enerji sektöründe çalışabilirler,
  • Endüstrinin çeşitli alanlarında, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında çalışabilirler,
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Enstitüsü, Devlet Su İşleri gibi kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırmacı ve/veya uzman olarak çalışabilirler,
  • İş Güvenliği Sertifikası programlarından alacakları sertifika ile iş güvenliği alanında çalışabilirler,
  • Ülkemizin yetişmiş kalite-kontrol ölçüm elemanı ihtiyacına katkıda bulunmak üzere endüstrinin çeşitli kollarında uzman ve/veya teknik eleman olarak istihdam edilebilirler.

Yukarıda sayılan alanlarla birlikte, günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yeni istihdam alanlarında da (nanoteknoloji, bilişim teknolojileri, enerji ve medikal fizik gibi) farklı disiplinler arası çalışma imkanlarına sahip olacaklardır.