TR | EN
Vizyon-Misyon-Değerler

Vizyon:

Evrensel bilim ve teknolojinin gelişiminde etkin rol alan ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlayan fizikçiler yetiştiren bir bölüm olmak.

 

Misyon:

Fizik biliminin gelişmesine katkı sağlamak, fiziğin teorik ve uygulamalı alanlarında yeterli altyapıya, yaşam boyu öğrenme bilincine ve disiplinler arası problem çözme yetkinliğine sahip fizikçiler yetiştirmektir.