TR | EN
Değişim Programları

Erasmus Değişim Programı

Uluslararası İlişkiler Birimi olarak Üniversitemizin bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlerken, kurumlar arası ve uluslararası işbirliğinin kurumsal ve bilimsel düzeyde kaliteyi teşvik edeceğine inanmakta ve bu bakımdan, stratejik hedeflerimize doğru yol alırken işbirliği olanaklarını artıran projelerin anahtar rolü üstleneceğini düşünmekteyiz.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, uluslararası düzeyde üniversiteler arası işbirliğini olası kılan bir araç niteliği taşımaktadır. Bu Programlara katılımın, diğer kurumlarla etkileşim halinde yenilenmemizi sağlayacağı; kurumsal düzeyde kaliteyi teşvik edeceği; dolayısıyla da rekabet gücümüzü artıracağı görüşü; Üniversitemizi de bu Programlar çerçevesinde işbirliği olanaklarını aramaya ve bu Programların sağlayacağı tazelenmeden istifade etmeye itmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kasım 2004'te Erasmus Üniversite Beyannamesi almak üzere Avrupa Komisyonuna başvurmuş ve başvurumuz Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 31 Mayıs 2005 tarihinde onaylanmıştır. 

Üniversitemizde verilmekte olan tüm dersler için AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredi miktarları belirlenmiştir. Böylece yurt dışına giden öğrencilerimizin ders denklikleri sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir. "Diploma Eki" çalışmalarını da tamamlamış olan Üniversitemiz, 2005–2006 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılından itibaren mezun olan öğrencilerine Diploma Eki vermektedir.

 

ERASMUS bölüm koordinatörü : Doç. Dr. Sertaç EROĞLU

 

Farabi Değişim Programı

"Farabi Değişim Programı" Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı olarak bilinir.  Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi bu sayede sağlanır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

FARABİ bölüm koordinatörü : Prof. Dr. Tamer AKAN