TR | EN
SWOT Analizi

EĞİTİM ÖĞRETİM

Güçlü Yönler
 • 1982 yılına dayanan güçlü geçmişimiz,
 • “Atom ve Molekül Fiziği”, “Genel Fizik”, “Katıhal Fiziği”, “Nükleer Fizik” ve “Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği” olmak üzere beş anabilim dalına sahip olması
 • Öğrencilerin Erasmus ve Farabi öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilmesi
 • Güçlü ve tecrübeli bir öğretim üyesi kadrosunun olması
 • Bölümde etkin öğrenci kulüplerinin bulunması
 • Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kontenjanını doldurabilen bölümlerden biri olması
 • 7+1 Programına dayalı öğretimin olması ve 8. Dönemde “İş Yeri Eğitimi” adı altında uygulamalı programın uygulanması
 • Farklı disiplinlerdeki öğretim üyelerinden yararlanabilme imkânı
 • Çeyrek yüzyılı aşkın geçmişimizin olması
 • Canvas uzaktan eğitim sistemine sahip olması
 • Teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi
 • Seçmeli derslerin çeşitliliği
 • Bölümümüzün engelli öğrenci gruplarına sağladığı imkânların bulunması,
Geliştirilmeye Açık Yönler
 • Program çıktılarına ulaşmak amacıyla paydaşlarla düzenli olarak izlenme ve gözden geçirilme süreci
 • Seçmeli derslerin sayısında artış yapılması
 • Mezunlarla iletişimin arttırılması ve bölüm mezunları için sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Güçlü Yönler
 • Sanayi ile ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi için imkân oluşu,
 • Üniversitemizde bir teknopark bulunması,
 • Bölüm bünyesinde 14 adet araştırma laboratuvarı ve 6 adet öğrenci laboratuvarının bulunması,
 • Laboratuvarda yer alan uygulama programları,
 • Yeterli sayıda yüksek lisans ve doktora kontenjanının olması,
 • Farklı seviyelerde etkili akademik programlara sahip olmak: lisans, yüksek lisans, doktora.
Geliştirilmeye Açık Yönler
 • Daha fazla sanayi iş birlikleri kurularak sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda proje sayısının arttırılması
 • Lisansüstü öğrencileri için yeteri kadar burs imkânı olmaması
 • Disiplinler arası çalışmanın eksikliği

 

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Güçlü Yönler
 • Bölümün uzun yıllardır faaliyet göstermesinden dolayı gelişmiş bir kültüre sahip olması,
 • Bölüm kültürünün ve bilgi birikiminin paylaşılması,
 • Kalite komisyonunun bulunması,
 • Öğretim üyelerinin performans bilgilerinin 3 ayda bir düzenli toplanması.
Geliştirilmeye Açık Yönler
 • Bölüm kültürünün tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi,
 • Mezun öğrencilerle ve paydaşlarla bir araya gelerek onların fikirlerinin değerlendirilmesi.

 

YÖNETİM

Güçlü Yönler

•      EBYS sistemi ile elektronik belge yönetimi yapabilme,

•      Çalışan devrinin az olması,

•      Üniversite içindeki idari süreçler akıcı ve etkilidir. Bölümde çalışanlar genellikle birbirlerine aşinadır. Günlük çalışma rutinleri, katı protokol ve hiyerarşi tarafından engellenmez.

 • Öğrencilere yardımcı olan öğretim elemanları ve personele sahip olması,
 • Bölüm web sayfasının aktif olarak kullanılması ve duyuruların güncel olması.
Geliştirilmeye Açık Yönler
 • Belirli zamanlarda bir araya gelerek öğrencilerin, çalışanların sorunlarının ve önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Paydaşlarla belli zamanlarda bir araya gelerek onların fikirlerinin değerlendirilmesi
 • Engelsiz Üniversite kapsamında bina içerisinde yapılan çalışmaların arttırılması