TR | EN
Toplantı Bilgileri

TOPLANTI BİLGİLERİ

  1. Fizik Bölümü Öğretim Elemanlarına 07 Aralık 2021 Salı saat:15.30’da Bölümümüz 2021 KİDR’nun Hazırlanması konusunda Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.
  2. Eğitim-Öğretim Komisyonu, 09 Aralık 2021 Perşembe günü saat:11.30’da “Program ve derslerin program amaçlarının ve öğrenme çıktılarının izlenmesi ve planlanmasının görüşülmesi” konusunda toplantı yapmıştır.
  3. Fizik Bölümü Dış Danışma Kurulu ile 14 Aralık 2021 Salı günü 13.00-14.00 saatleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Program tanıtımı, Fizik Programı Ar-Ge Faaliyetleri, Program kazanımları ve program eğitim amaçlarının güncellenmesi ile ilgili konularda Toplantı yapmıştır.
  4. Araştırma-Geliştirme Komisyonu 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da toplanmıştır
  5. Eğitim-Öğretim Komisyonu 16 Aralık 2021 Perşembe günü saat:11.30’da Program Eğitim Amaçlarını görüşmek üzere toplanmıştır.
  6. Toplumsal Katkı Komisyonu 17 Aralık 2021 Cuma günü Saat 11.00’da 2021 KİDR’nun hazırlanmasını görüşmek üzere toplanmıştır.
  7. Toplumsal Katkı Komisyonu 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Saat 14.00’da bölüm web sayfasındaki içeriğin oluşturulması amaçlı toplanmıştır.
  8. Araştırma-Geliştirme Komisyonu 21 Aralık 2021 Salı günü saat 13.00’da Lisansüstü öğrencileri ile toplanmıştır.
  9. Fizik Bölümü Öğretim Elemanları, Lisans öğrencileri ile 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 13.00-14.00 arasında Program Kazanımları ve Program Eğitim Amaçlarının belirlenmesi konusunda toplantı yapmıştır.
  10. Eğitim-Öğretim Komisyonu, 23 Aralık 2021 Perşembe günü saat:11.30’da “Program kazanımları”  konusunda toplantı yapılmıştır.