TR | EN
Eğitim Öğretim

FİZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM POLİTİKASI

Fizik Bölümü, fiziğin teorik ve uygulamalı alanlarında gereken altyapı ile donatılmış, problem çözme yetkinliği olan, sorumluluk alabilen, alanındaki gelişmeleri izleyebilen, yaşam boyu öğrenmeyi rehber edinmiş, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, sanayi ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili sektörlerdeki temel bilimlerle ilgili eksikliklere çözüm bulabilecek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi birikimine katkı sağlayabilecek nitelikte mezunlar yetiştirmeyi temel eğitim politikası olarak belirlemiştir.

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Tamer AKAN

Doç. Dr. Sertaç EROĞLU

Doç. Dr. Mustafa AKARSU

Doç. Dr. Şadan KORKMAZ

Doç. Dr. Sadiye ÇETİNKAYA ÇOLAK

Dr. Öğretim Üyesi Ali ÇETİN

Dr. Öğretim Üyesi Derya PEKER

Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan KILIÇ

Arş. Gör. Dr. Murat KELLEGÖZ

Arş. Gör. Dr. Celal AŞICI

Arş. Gör. Mustafa ÖZGÜR

 

EĞİTİM KOMİSYONUNUN GÖREVİ

  Fizik Bölümü misyon ve vizyonu doğrultusunda, iç/dış paydaşların görüşlerini alarak eğitim amaçları ve program çıktılarını TYÇÇ ile uyumlu olarak belirleyip, izlemek ve güncellemek. Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir. Eğitim programının güncellenmesi ve  geliştirilmesi  için  öneri  sunmak,  derslerin içerik, kredi,  uygulama  ve  ders  saati  dağılımlarını düzenlemek,  derslerin  eğitim planına uygunluklarını  saptamak,  müfredat  ve  ders  tanımı  değişikliklerini  değerlendirmek.

 

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

1. Fiziğin teorik ve uygulamalı alanları ile birlikte deneysel tecrübeye ve mesleki araçları kullanma becerisine sahip,

2. Eğitim alanında istihdam edilebilir nitelikte teorik ve uygulamalı fizik alt yapısına sahip,

3. Sanayi ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda, sektörlerdeki alanıyla ilgili eksikliklere çözüm bulabilen,

4. Araştırmacı yönünü geliştirebilen ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde görev alabilen,

5. Disiplinler arası çalışmanın önemini kavramış, fizik bilimi yanında bilişim, sağlık ve enerji gibi alanlarda da kariyer hedefleri olan,

Fizikçiler yetiştirmektir.

 

PROGRAM ÇIKTILARI

1. Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve aralarındaki ilişkileri doğru anlamak.

2. Fizik kavramları ve yasaları üzerinde akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanmak.

3. Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanmak.

4. Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme becerilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanmak.

5. Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilmek, sayısal model geliştirebilmek.

6. Fizik biliminin temel kavram ve yasalarını yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisini kazanmak.

7. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak.

8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme yetisini kazanmak.

9. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, disiplinlerarası dersler ve bilimsel etkinlikler ile ilgili konularda güncel gelişmeleri takip edebilme becerisini kazanmak ve kendisini geliştirebilmek.

10. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.