TR | EN
Araştırma ve Geliştirme

FİZİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA POLİTİKASI

Bölümümüzün güçlü yanları ve bilimsel potansiyeli doğrultusunda üniversitemizin stratejik hedeflerine, öncelikli alanlarına, ülkemizin ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçlarına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak,  lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yetkinliklerini artırmak, lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmasına ve araştırma faaliyetlerine katılımlarının teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ferhunde ATAY

Doç. Dr. Seniye KARAKAYA

Doç. Dr. Gökhan KILIÇ

Arş. Gör. Dr. Erkan İLİK

Arş. Gör. Uğur DEMİRKOL

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

 1. Yıllık olarak öğretim elemanlarının Ar-Ge faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve yıllık Ar-Ge faaliyetlerinin beklenilenden düşük kalması durumunda öğretim elemanlarının Ar-Ge faaliyetlerinde yaşadığı sıkıntıları tespit ederek iyileştirmeler/önlemler geliştirmek.
 2. İç/dış paydaşların görüşlerini alarak Ar-Ge faaliyetlerini ve hedeflerini geliştirmek ve güncellemek.
 3. Üniversitemizin stratejik hedefleri ve öncelikli alanları doğrultusunda öğretim elemanlarını Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeleri için teşvik etmek.
 4. Öğretim elemanlarını BAP, TÜBİTAK ve diğer ulusal kaynaklı proje geliştirmeleri, sanayi ve uluslararası işbirliği ile yapılan projelerin/yayınların arttırılması, disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve belirli dönemlerde yurt dışında Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaları hususlarında teşvik etmek.
 5. Lisansüstü öğrencileri proje eğitimlerine katılmaları, araştırmacı/bursiyer olarak araştırma projelerinde görev almaları ve 100/2000 YÖK doktora bursundan faydalanmaları hususlarında teşvik etmek.
 6. Lisans/lisansüstü programlarda bölümümüz araştırma politikasının uygulanmasına yönelik olarak lisans öğrencilerinin araştırma laboratuvarlarında bilimsel çalışmalar yapmalarını ve Ar-Ge kültürü kazanmalarını teşvik etmek amacı ile yeni seçmeli derslerin açılması konusunda Eğitim-Öğretim Komisyonuna önerilerde bulunmak.
 7. Fizik Bölümü yönetimine ulusal/uluslararası işbirliklerinin ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi amacı ile bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi konusunda önerilerde bulunmak.

 

FİZİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HEDEFLERİ

 • Üniversitemizin stratejik hedefleri ve öncelikli alanları doğrultusunda gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sayısını artırmak
 • Bölüm Ar-Ge altyapısında sürekli gelişme sağlamak
 • Lisans öğrencisi katılımlı araştırma projesi sayısını artırmak
 • Lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge süreçlerine ve bilimsel etkinliklere katılımını artırmak
 • Ulusal ve uluslararası yeni işbirlikleri kurmak
 • Sanayi ihtiyaçlarını belirleyerek buna yönelik araştırma çalışmaları planlamak ve yürütmek.