TR | EN
Nükleer Fizik ABD

Nükleer Fizik, tüm atomların merkezlerinde bulunan küçük fakat ağır olan, aynı zamanda gördüğümüz her şeyin kütlesinin %99,9’unu oluşturan çekirdeğin anlaşılmasına yönelik çalışmaları içerir. Gerçekte, çekirdek etkileşen iki çeşit fermiyondan (proton ve nötron) oluşur; fakat bu fermiyonlar arasındaki etkileşim kuvveti çok iyi anlaşılamamaktadır. Çekirdek içindeki protonlar ve nötronların incelenmesi, çekirdeğin özelliklerini bir bütün olarak algılamamızda çok önemlidir.

Çekirdeğin içyapısının anlaşılmasına yönelik çalışmaların yanında, çekirdekten yayınlanan radyasyonun uygulama alanlarında da oldukça yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Çekirdekten enerji üretimi, nükleer maddelerin tıpta teşhis ve tedavide kullanımı, çevresel radyasyondan popülasyonların aldıkları dozların ölçülmesi bu uygulamalardan bazılarıdır.

Nükleer Fizik Araştırma Grubu:

Grubumuz bir öğretim üyesi, iki doktora öğrencisi ve üç yüksek lisans öğrencisi olmak üzere altı kişiden oluşmaktadır. Grubumuz, radon gazı ölçümü ve Türk Hızlandırıcı Merkezi Proton Hızlandırıcı Tesisi (THM – PHT) tasarımı konularında aktif olarak çalışmaktadır.

Anabilim Dalı Kadrosu

Arş. Gör. Dr. Celal AŞICI