TR | EN
Katıhal Fiziği ABD

Katıhal fiziği, yoğun madde fiziğinin geniş bir dalı olup, şekli değiştirilemez maddelerle veya katılarla ilgilenir. Katı hal fiziği teorisinin ve araştırmalarının en önemli konuları kristallerdir. Çünkü bir kristalin atomları genellikle düzenli dizildiğinde matematiksel modeli daha kolay çıkartılabilir. Katıhal fiziğinde genellikle kristallerin incelenmesinin diğer bir nedeni de elektrik, magnetik, optik ve mekanik özelliklerinin çeşitli mühendislik alanları için önemli olmasıdır. Buna ek olarak, katıhal fiziği teknolojisi içerisinde sağlık, bilgisayar, elektronik gibi alanları da barındırmaktadır. Katıhal fiziğinin çalışma alanı, deneysel yollarla çeşitli malzeme özelliklerinin ölçülmesini, teorik fizik yasaları kullanılarak matematiksel modeller geliştirilmesini ve bu yollarla fiziksel davranışın anlaşılmasını içerir.

 

Bölümümüz Katıhal Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyelerinin çalışma alanları, maddenin elektrik, manyetik, yapısal, yüzeysel ve optik özelliklerinin belirlenmesine yoğunlaşmıştır.  Birçok deneysel altyapıya sahip olan bölümüz katıhal fiziği laboratuvarlarımızda metal/yarıiletken üretim ve karakterizasyonu konusunda araştırmalar yürütülmektedir. Mevcut deneysel çalışmaların yanında aynı zamanda teorik modelleme ve benzeşim teknikleriyle de malzemeye ait fiziksel parametreler belirlenmektedir.

Anabilim Dalı Kadrosu

Prof.Dr. Ferhunde ATAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. İdris AKYÜZ

Doç.Dr. Mustafa AKARSU

Doç.Dr. Şadan KORKMAZ

Doç.Dr. Salih KÖSE

Doç.Dr. Seniye KARAKAYA

Dr.Öğr.Üyesi Tevfik ÜNALDI

Dr.Öğr.Üyesi Derya PEKER

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet PEKER

Arş.Gör.Dr. Selçuk TEMİZ

Arş.Gör. Uğur YORULMAZ

Arş.Gör. Mustafa ÖZGÜR

Arş.Gör. Uğur DEMİRKOL