TR | EN
Genel Fizik ABD

Bölümümüz Genel fizik Anabilim dalında BAP projelerinden almış oldukları destekler ile Genel Fizik Anabilim Dalında çalışmalar yapabilecek ve öğrenci yetiştirebilecek iki araştırma laboratuvarı kurmuşlardır. Bu bağlamda Fizik Bölümünde halen aktif olarak işlevselliğini sürdüren “Ultrases Araştırma Laboratuvarı” ve “Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi (PDZYH) Üretim ve Araştırma Laboratuarı” bulunmaktadır. Bu Laboratuvarda lisans(bitirme ödev çalışması), yüksek lisans ve doktora öğrencilerine akademik bazında deneysel çalışmalar yapmalarına imkan sunulmaktadır.

Genel Fizik Anabilim Dalında akustik ve ultrases alanında deneysel çalışmalar yürütülmektedir. Fakültemiz Fiziko Kimya Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi Fizik Bölümü ve Arçelik ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Ultrases Araştırma Laboratuvarında “Yüksek şiddete odaklanmış ultrases ve tıpta ve sanayide uygulamaları üzerine deneysel ve teorik araştırmalar yürütülmektedir. Suda az çözünebilir ilaçlarının çözünürlüğünü artırma güç ultrasesinin etkisinin incelenmesi ve ultrases ve termodinamik özellikler kullanılarak sıvı karışım ve çözeltilerin moleküler yapı ve etkileşimlerinin incelenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu alanda tamamlanmış projeler olup, uluslararası dergilerde yayınlar yapılmıştır. Ayrıca ulusal kongrelerde sözlü ve poster sunumları yapılmaktadır.

“Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi (PDZYH) Üretim ve Araştırma Laboratuvarında PDZYH üretim ve iyileştirme konularında araştırmalar yapılmaktadır. Bu alanda tamamlanmış projeler olup, uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlar yapılmıştır.

Bölümümüz Genel Fizik Anabilim Dalı tarafından halen yürütülmekte olan deneysel çalışmalar ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yer sahibidir.

Anabilim Dalı Kadrosu

Prof.Dr. Gökhan SAVAROĞLU

Doç.Dr. Sinem AYDEMİR

Doç.Dr. Sadiye Ç. ÇOLAK (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Gökhan KILIÇ

Dr.Öğr.Üyesi Ali ÇETİN 

Dr.Öğr.Üyesi Sema KURTARAN

Arş.Gör.Dr. Murat KELLEGÖZ

Arş.Gör.Dr. Uğur Gökhan İŞSEVER