TR | EN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fizik Laboratuvarı

HİZMET VERİLEN BÖLÜMLER

 • ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (1. ve 2. ÖĞRETİM)
 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (1. ve 2. ÖĞRETİM)
 • İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (1. ve 2. ÖĞRETİM)
 • JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
 • MADEN MÜHENDİSLİĞİ
 • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (1. ve 2. ÖĞRETİM)
 • METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

FİZİK I DENEYLERİ

 • Fizikte Ölçme, Hata Hesabı ve Grafik Çizimi
 • Sabit İvmeli Hareket ve Doğrusal Momentumun Korunumu
 • Balistik Sarkaç ve Eğik Atış
 • Serbest Düşme ve Atwood Aleti
 • Basit Sarkaç ve Enerjinin Korunumu
 • Sürtünmeli Eğik Düzlemde Hareket
 • Yaylar, Makaralar ve Palangalar
 • Dönme Hareketi
 • Merkezcil Kuvvet
 • Fiziksel Sarkaç ve Eylemsizlik Momenti
 • Viskozite
 • Arşimet Prensibi ve Yoğunluk

 

FİZİK II DENEYLERİ

 • Elektroliz
 • Ohm Yasası
 • Wheatstone Köprüsü
 • Elektrostatik ve Coulomb Yasası
 • Eşpotansiyel ve Elektrik Alan Çizgileri
 • Manyetik Kuvvet
 • Biot-Savart Yasası
 • Transformatör
 • Telde Rezonans
 • Rezonans Tüpü ve Kararlı Dalgalar