TR | EN
PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ-1 Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve aralarındaki ilişkileri doğru anlamak.

PÇ-2 Fizik kavramları ve yasaları üzerinde akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanmak.

PÇ-3 Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanmak.

PÇ-4 Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme becerilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanmak.

PÇ-5 Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilmek, sayısal model geliştirebilmek.

PÇ-6 Fizik biliminin temel kavram ve yasalarını yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisini kazanmak.

PÇ-7 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak.

PÇ-8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme yetisini kazanmak.

PÇ-9 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, disiplinlerarası dersler ve bilimsel etkinlikler ile ilgili konularda güncel gelişmeleri takip edebilme becerisini kazanmak ve kendisini geliştirebilmek.

PÇ-10 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.