TR | EN
PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

ÖA-1 Fiziğin teorik ve uygulamalı alanlarında gereken altyapı ile donatılmış fizikçiler yetiştirmek

ÖA-2 Yeterli deneysel tecrübeye ve mesleki araçları kullanma becerisine sahip, problem çözme yetkinliği olan temel bilimciler yetiştirmek

ÖA-3 Kariyer hedefleri ve mesleki beklentileri doğrultusunda çevresi ile rahat iletişim kurabilen, takım çalışmalarına yatkın, sorumluluk alabilen, alanındaki gelişmeleri izleyebilen, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek fizikçiler yetiştirmek

ÖA-4 Mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilmek için yaşam boyu öğrenmeyi rehber edinmiş, her türlü bilgi kaynağından yararlanabilecek fizikçiler yetiştirmek

ÖA-5 Evrensel insani değerlere, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip fizikçiler yetiştirmek

ÖA-6 Sanayi ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili sektörlerdeki temel bilimlerle ilgili eksikliklere çözüm bulabilecek nitelikte fizikçiler yetiştirmek

ÖA-7 Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda AR-GE süreçlerine, fizik biliminin gelişmesine ve bu alanda bilgi birikimine (bilimsel araştırma faaliyetleri, proje, tez vb.) katkı sağlayabilecek nitelikte fizikçiler yetiştirmek

ÖA-8 Eğitim alanında istihdam edilebilecek nitelikte yeterli teorik ve uygulamalı fizik alt yapısına sahip fizikçiler yetiştirmek

ÖA-9 Son yıllarda popüler olan disiplinler arası çalışmanın önemini kavramış, Fizik bilimi yanında nanoteknoloji, bilişim, sağlık ve enerji gibi alanlarda da kariyer hedefleri ve mesleki beklentileri olan fizikçiler yetiştirmek