Farabi Değişim Programı

 

"Farabi Değişim Programı" Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı olarak bilinir.  Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi bu sayede sağlanır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi FARABİ koordinatörü : Prof. Dr. Abdullah ALĞIN

 

FARABİ bölüm koordinatörü : Prof. Dr. Tamer AKAN

 

 

 

Farabi Değişim Programı hakkında geniş bilgi için: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi